Kierunki kształcenia

OFERTA EDUKACYJNA

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

ZESPOŁU SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

IM. STANISŁAWA STASZICA W KAMIENIU POMORSKIM

W Technikum będziemy kontynuować kształcenie w zawodach: technik ochrony środowiska, technik hotelarstwa, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk, technik programista i technik ekonomista.

W Szkole Branżowej I Stopnia oferujemy kształcenie w dwóch klasach, w klasie kucharz i w klasie wielozawodowej, w której uczniowie będą mogli zdobywać wybrany przez siebie zawód po podpisaniu umowy z pracodawcą.

Szczegółowe informacje dostępne są w załączonych folderach reklamowych, w sekretariacie szkoły, nr tel. 91 38 20 472