Stypendyści Premiera

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

Stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymują uczniowie szkół, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości i którzy uzyskali promocję z wyróżnieniem,
z najwyższą w danej szkole średnią ocen. Mogą to także być uczniowie, który wykazują szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach co najmniej dobre. Po raz pierwszy Premier przyznał stypendium w 1997 roku. Naszą pierwszą stypendystką była Joanna Papis, która otrzymała to wyróżnienie dwukrotnie.

1997- 1999

Joanna Papis (dwukrotnie)

Anna Cieśla

Piotr Beczak

2000- 2009

Marcin Bott

Małgorzata Kozieło

Justyna Błądzińska

Katarzyna Tymrakiewicz

Łukasz Sutor

Justyna Bysiak

Agata Brzęczkowska

Joanna Płosaj (dwukrotnie)

Beata Kazaniecka

Dominik Lorenc (dwukrotnie)

Marek Tesarski

Mateusz Olech (dwukrotnie)

Magdalena Jaskulska

Wioletta Cwenarkiewicz

2010-2019

Andżelika Nowacka

Dominik Lorenc

Sandra Stawirej

Damian Rzymkiewicz

Joanna Przygodzka

Mateusz Olech

Magdalena Chomko

Joanna Chorzępa

Sara Nagórka

Karolina Wilk

Maria Kosecka

Joanna Szabat

Weronika Jaszkul

Kinga Borecka

Kamila Cwenarkiewicz

Natalia Zielińska

Wiktoria Frydrych (dwukrotnie)

Weronika Wróblewska

2020

Zuzanna Kazanecka

2021

Weronika Wróblewska

2022

Maja Szafranowska

Anita Oleszczak