Stowarzyszenie "Staszic"

Stowarzyszenie  "Staszic"

 

Stowarzyszenie  "Staszic" powstało 13 grudnia 2017 roku

z inicjatywy osób związanych zawodowo z Zespołem Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim.

Zrzesza głównie nauczycieli.

 

Lista osób wchodzących w skład ZARZĄDU
PREZES: Justyna Teper
WICEPREZES: Joanna Książek-Halec
SKARBNIK: Anna Wróblewska

Lista osób wchodzących w skład KOMISJI REWIZYJNEJ


Anna Kraszewska

Dariusz Juszczak

Katarzyna Andziulewicz

Cel działania stowarzyszenia to:

Organizacyjne materialne i promocyjne wspieranie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim. Wspieranie aktywizacji zawodowej uczniów ZSP im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim. Wspieranie działań Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Kamieniu Pomorskim służących propagowaniu zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży oraz podejmowanie inicjatyw w zakresie rozwoju edukacji, kultury fizycznej, turystyki i sportu.