Terminy rekrutacji

Terminy postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych: czteroletnich liceów ogólnokształcących, pięcioletnich techników i branżowych szkół I stopnia  oraz klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, na rok szkolny 2023/2024 na terenie województwa zachodniopomorskiego

Aktualna lista pracodawców chętnych do przyjęcia uczniów na praktyki od 1 września 2023 r.Pracodawcy