O Nas

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kamieniu Pomorskim to największa szkoła średnia w powiecie kamieńskim. Uczęszcza do niej ponad 300 uczniów i zatrudnionych jest 40 nauczycieli. Placówka istnieje od 1966 r. W tym czasie wykształciła kilka tysięcy absolwentów w różnych zawodach.

Szkoła to kompleks składający się z budynku głównego wraz z przyległym warsztatem. Warsztaty gastronomiczne zostały zmodernizowane w 2010 roku. Świadczą usługi zarówno cateringowe, jak i na miejscu w bufecie szkolnym i sali restauracyjnej. Odbywają się tutaj imprezy szkolne i pozaszkolne, m. in. przyjęcia komunijne i inne imprezy okolicznościowe.

 Szkoła dysponuje  trzema pracowniami komputerowymi z dostępem do Internetu.

Lekcje wychowania fizycznego prowadzone są w wyremontowanej sali gimnastycznej, a także na boiskach szkolnych i położonym nieopodal stadionie miejskim.

Szkoła posiada własną bibliotekę, ze stanowiskami komputerowymi, w której można przygotować się do zajęć. Młodzież zamiejscowa ma do dyspozycji nowoczesny internat  na 28 miejsc noclegowych. Od wielu lat szkoła współpracuje z hotelami i restauracjami w okolicznych miejscowościach nadmorskich oraz zakładami rzemieślniczymi i usługowymi.

W pracy wychowawczej zwracamy szczególną uwagę na kształtowanie właściwych postaw życiowych. Uczniowie i nauczyciele mogą liczyć na pomoc pedagoga szkolnego.

Dbamy też o zdrowie i bezpieczeństwo naszych uczniów. W szkole istnieje całodobowy system monitorowania obiektów. Młodzież objęta jest opieką medyczną. Posiadamy gabinet pielęgniarki szkolnej.

Bierzemy też udział w projektach edukacyjnych w ramach projektów unijnych. Jednym z nich była "Lokata na jutro" adresowana do uczniów techników. W latach 2018- 2019 realizowany był projekt "Kamień w zmysłach" . W 2020 rozpoczęła się realizacja kolejnego dużego projektu unijnego „Powiat Kamieński szkolnictwem zawodowym stoi”, w ramach którego i uczniowie i kadra wezma udział w róznych formach doskonalenia zawodowego.

W latach 2017- 2019 współpracowaliśmy z niemiecką szkołą zawodową z Kilonii, w zakresie polsko- niemieckiej wymiany młodzieży. Zrealizowaliśmy trzy wymiany, w ramach których   nasi uczniowie wspólnie z młodzieżą z Niemiec gotowała, bawiła się i zwiedzała. Wydane zostały 2 książeczki z relacjami uczestników i przepisami kulinarnymi potraw, które wspólnie przygotowywała młodzież pod czujnym okiem swoich nauczycieli oraz w 2019 r. projekt multimedialny z wymiany. Niestety pandemia uniemożliwiła nam realizację kolejnego projektu.

W 2021 roku uzyskaliśmy Akredytację Erasmusa w sektorze Kształcenie i szkolenie zawodowe na lata 2021 - 2027. Podpisana umowa gwarantuje Szkole ponad 57.000,00 euro na realizację do 30 listopada 2022 roku projektu.  W 2022 roku grupa młodzieży z klas hotelarskich  odbyła praktyki zawodowe w niemieckich hotelach w maju i październiku.   

Oferta edukacyjna nie ogranicza się jedynie do zajęć lekcyjnych. W szkole organizowane są liczne imprezy sportowe, wyjazdy do kin, teatrów, wycieczki turystyczno – krajoznawcze.

Szkolny Ośrodek Kariery zajmuje się aktywizacją zawodową. Uczniowie w ramach zajęć grupowych i spotkań indywidualnych z doradcą zawodowym, zdobywają aktualne informacje o zawodach, kierunkach kształcenia i placówkach edukacyjnych.

Strony w dziale