Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego

 

1.            Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych            1 września 2022 r.

 

2.            Zimowa przerwa świąteczna      23 - 31 grudnia 2022 r.

 

3.            Ferie zimowe    

•             13 – 26 lutego 2023 r. dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

 

4.            Wiosenna przerwa świąteczna  6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r.

 

5.            Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów         ogólnokształcących, techników, branżowych szkół II stopnia oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września   28 kwietnia 2023 r.

 

6.            Egzamin maturalny         Termin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

7.            Egzamin zawodowy        Termin ustali dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

(https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/)

 

8.            Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach      23 czerwca 2023 r.

 

9.            Ferie letnie         24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.